29 ม.ค. 62 สวัสดีวันอังคาร #มื้อสายๆ รู้สึกจานยังมีที่ว่างแต่ไม่รู้จะวางอะไรดี😅Source