สเต็กอกไก่ 🐓 ไก่ชิ้นใหญ่มาก ส่วนเฟรนซ์ฟรายกินไปนิดเดียวค่า เพราะมองเห็นถึงความชุ่มและอุ้มน้ำมันมากเลย😂 #healthyfoodwithmeSource