.
با #جم_فود و برنامه های بی نظیر و آموزندش همراه باشین.
#جم_فود شبکه ی شما ✅
GEM FOOD SD: Yahsat 1A – Frequecy – 11881 – SR 27500 – POL Vertical – FEC 5/6
#gemgroupnetwork
#gemfood
#food
#healthyeating
#delicious
#healthylifestyle

 Source